Ιστορική Αναδρομή

Η Εταιρία προήλθε από την ομόρρυθμη εταιρία που είχαν συστήσει οι μέτοχοι της από το 1976 με σκοπό την συνεργατική κατασκευή των έργων και μια Ε.Π.Ε που είχε σκοπό την παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος. Ήδη από το 1989 πραγματοποιήθηκε συγχώνευση των εταιριών αυτών σε ανώνυμη , με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Copyright ©2021 www.doxa-sa.com - Design by Top 10 Binary OptionsOramaNet
m

Επικοινωνία

ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ

Τ.Κ.: 27100

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 

τηλ: 26210 - 35901 - 35902 - 35909

Fax: 26210 - 31819

κινητό: 6972-277909

E-mail: billpanag@hotmail.com

Επισκεφτείτε Μας

Πληροφορίες Διευθύνσεων Γραφείου & Εργοταξίων της εταιρίας!

Κεντρικά Γραφεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ

Σημείο στο Χάρτη